ประวัติดนตรีจีน

ประวัติเอ้อหู 二胡erhu

Read more: ซอเอ้อหู

ประวัติขิมหยางฉิน 扬琴yangqin

Read more: ขิมหยางฉิน

ประวัติกู่เจิง 古筝guzheng

Read more: กู่เจิง

ประวัติผีผา 琵琶pipa

Read more: ผีผา